Äldreomsorgen

Det finns ett stort behov av att bygga nya seniorboende med ökade möjligheter till gemenskap.
Våra äldre skall ges möjligheter att bo kvar hemma, men inte tvingas till det
. Hemtjänst i privat regi måste prövas


Låt våra äldre laga sin mat

Ronneby kommuns äldreomsorg fungerar till stora delar bra. När man ber de äldre om förslag till förbättringar, erhålls dock två alternativa förslag. Först kommer önskemålet om att hemtjänsten skall få hjälpa till med matlagningen, sedan kommer önskemålet om seniorboende.

Att inte längre orka laga den egna maten upplever många av våra äldre som ett allvarligt steg i livets utförsbacke. Det räcker inte med att kommunen kommer med den färdiglagade maten. Det är atmosfären kring matlagningen, doften vid matlagningen, som går förlorad. Ofta blir resultatet att aptiten försämras.

Förklaringen till att kommunen för många år sedan tog bort möjligheten att få hjälp med matlagningen torde var ekonomiska överväganden.

RP  anser att det är värt ett försök att testa kostnaderna med dagens förutsättningar.

Till en del måste naturligtvis halvfabrikat, kanske nästan helfabrikat, användas, precis som de flesta gör i normala hushåll. Det finns god ärtsoppa att köpa, liksom köttbullar, fisk, etc., där det viktigaste är att ha med komplement i form av potatis, etc.

RP föreslår att Ronneby kommun, på försök, erbjuder 100 äldre att få hjälp med matlagningen. Försöket skall omfatta olika grupper. De som klarar sig med en mycket liten kommunal insats, men också andra där hemtjänsten får stå för allt, från inköp till färdig mat. Efter en utvärdering, kan beslut fattas om försöket skall permanentas eller ej där kommunens kostnader får vägas mot de äldres ökade välfärd. Att en bättre aptit och mathållning påverkar den äldres hälsa och välbefinnande måste tas med i utvärderingen.

Kostnaderna
Naturligtvis kostar även försöket pengar. Varje timme hemtjänst kostar mer än 200 kr.
RP´s förslag innebär att hemtjänstinsatserna ökar med 50 timmar/dag, om det behövs hjälp med en halv timme per person och dag, alltså 1500 timmar/månad.

Omsorgsnämnden kan sannolikt klara detta utan ytterliggare tillskott av pengar. Förklaringen är att mängden hemtjänst i ordinärt boende minskat drastiskt under de senaste månaderna. I jämförelse med november 2005 är minskningen mer än 3000 timmar per månad. 

Det finns därför ekonomiskt utrymme för att göra ett allvarligt försök att förbättra situationen för kommunens äldre.

Ola Svensson
Ronnebypartiet


Program för mandatperioden 2011 - 2014