Barn och skola

RP vill ha en ökad frihet och fler pedagogiska alternativ

Skolor ska kunna drivas i så väl kommunal som privat regi

RP vill ge mer resurser till läromedel och fortbildning av lärarna samt minimera antalet lärarlösa lektioner

  • Nolltolerans på mobbing. Barnen skall kunna känna sig trygga i skolans värld.

  • Alla barn har rätt till att vara godkända i alla kärnämnen då dom lämnar grundskolan.

  • Resurserna ska även räcka till barnen i "gränssnitten".
    Nu går så mycket åt till de svårast drabbade att "gränssnittsbarnen" får stå åt sidan. Hade det lagts lite mer på dessa "gränssnittsbarn" hade de klarat sig bättre och deras självkänsla hade ökat.Program för mandatperioden 2007 - 2010