Mångfald* och jämställdhet

RP arbetar för ett mångkulturellt och jämställt samhälle

Kommunens personal borde få utbildning i vad mångfald och jämställdhet innebär i praktiken. Det gäller i första hand att beskåda sin egen inställning till medmänniskorna och genom det motverka fördomar om andra.

Personalsammansättningar skall vara sådana att den speglar mångfalden bland befolkningen.

Mångfald* syftar på olikheter när det gäller kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, familjeförhållanden, utbildning osv.
Vissa av dessa är oföränderliga (ex. kön och etnicitet) och andra föränderliga
(ex. ålder, utbildning). 
Mångfald* handlar om olikheter, att få en blandning, av kvinnor, män, svenskfödda, invandrade, unga, gamla, funktionshindrade, icke funktionshindrade osv.
För att få en "fungerande" mångfald måste mångfalden sättas in i sitt organisatoriska sammanhang. Vanligtvis måste verksamheten utvecklas och bli mångfaldsorienterad för att kunna värdera och ta tillvara olikheter.

Gärna invandring, men också en rejäl integration

Integrationsbefrämjande åtgärder kan vara:

 • Hälsa dem välkomna till Sverige.

 • Plikt att gå SFI och att få annan grundläggande utbildning om det
  svenska samhället (inte för att göra folk till "svenskar" utan för att
  underlätta för dem att komma in i samhället utan att förneka dem deras egen
  kultur). Undantag för dem som inte kan tillgodogöra sig det pga ålder eller
  handikapp.

 • Anordna mångkulturella evenemang där kulturer möts.

 • Underlätta för anställningar/praoplatser.

Utan utifrån kommande impulser stagnerar samhället.
Länge leve mångkulturen!


*
Det finns ingen enhetlig definition av mångfald. Enligt Svenska akademins ordlista avser mångfald "en mängd enheter". Den engelska motsvarigheten till mångfald - diversity - betyder "olikheter". 

Program för mandatperioden 2007 - 2010