Miljön och ekonomin

Kommunalskatten får inte höjas.

Alla kommunala investeringar skall föregås av konsekvensanalyser,
såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Avgifterna inom äldreomsorgen är för höga och måste bli rimligare
Idag kan skatter, sänkta bostadsbidrag och höjda avgifter ta 98 procent av exempelvis vinsten vid en aktieförsäljning eller av inkomsten från en pensionsförsäkring.
Ett seniorboende innebär att de äldre bor tillräckligt många tillsammans för att skapa sociala kontakter. Då kan det finnas samlingslokaler och kulturverksamhet, matservering, mm.
Lägenheterna skall naturligtvis vara anpassade för personer med mindre rörlighet.
Ett seniorboende kan med fördel byggas så att de äldre inte avskärmas från de unga.
Genom att ha uppsökande verksamhet hos våra något äldre kan man ge tips om möjliga förbättringar, som kan underlätta ett kvarboende i den invanda miljön.
För dem som vill flytta måste kommunen kunna erbjuda alternativ, i form av anpassade lägenheter, seniorboende samt särskilda boenden. 

Vatten- och Avloppsfrågorna måste lösas för de mindre orterna i kustbygden.

Miljöteknik skall sänka taxan för sina elnätskunder
Elnätet går idag med vinst och pengar lånas ut till andra verksamheter.
En rimlig ”återbetalning”  vore ett års elnätstaxa, 56 miljoner kr, då är soliditeten fortfarande över 50 procent.  
Ge Miljötekniks elnätskunder ett friår!
(insändare av Sune Håkansson)
Ronnebys kommunala bolag Miljöteknik har byggt upp orimligt stora reserver.
Elnätet är betalt och mer därtill. Även om alla elnätskunder fick ett friår och slapp betala avgifter under ett år, skulle Miljöteknik vara ett rikt bolag.
Ronnebypartiet menar att Miljötekniks olika delar skall bära sina egna kostnader.
Vi menar att Miljöteknik har tagit orimligt höga elnätsavgifter.
Sammanlagt har man tagit mer än 50 miljoner kr för mycket från kunderna. 
Det är dags att betala tillbaka dessa, i form av lägre avgifter.
En av Ronnebypartiets grundare, Göran Tidman, har genom åren drivit frågan.
Det är dags att Miljötekniks styrelse ger Tidman rätt.
Sune Håkansson
Ronnebypartiet

Mer ekologiska livsmedel skall användas i den kommunala verksamheten.

Det kommunala partistödet skall sänkas!


Program för mandatperioden 2007 - 2010