Näringsliv och turism

Arbetslösheten är mycket hög i vår kommun.
För juli 2006 var 914 arbetslösa i kommunen och 644 var med i olika sysselsättningsprogram.
Bland ungdomar, upp till 25 år, fanns 185 arbetslösa och 81 i sysselsättningsprogram.

Näringslivet och turismen måste därför prioriteras av kommunledningen.
Den dåliga placeringen för kommunen i Svenskt Näringslivs rankinglista
(nr 286 av 290) måste förbättras.

Den förda politiken har medfört att kommunens befolkning minskat med
ca 1000 personer.

Bara sedan sekelskiftet har Ronneby kommun minskat med 294 innevånare.

Backaryds gamla församling:

 från

1273
 
 till

1213
Bräkne-Hoby församling  från 3339  till 3233
Eringsboda gamla församling  från 766  till 709
Öljehults gamla församling  från 477  till 406

Det mest alarmerande är att befolkningen hittills under 2006 minskat med 126.
Det brukar vara så. I en konjunkturuppgång väljer många att flytta.
Resultatet blir också en sned åldersfördelning, med en stor andel äldre och få unga.

Befolkningsminskning kan medföra ytterligare befolkningsminskning. ”Om grannarna flyttar, är det inte så roligt att bo kvar. Då måste vi också flytta”, är ett vanligt konstaterande. Väghållning, etc., försvåras om befolkningstalet sjunker.

Ronneby kommun har ca 28 400 innevånare
En kommuninnevånare betyder i snitt ca 35 000 kr i intäkter i form av skatter och statsbidrag. 1000 personer betyder således 35 miljoner kr i intäkter varje år.
Under de senaste 1,5 åren finns en tendens till en liten befolkningsökning.
Ökningen i Ronneby är dock låg i förhållande till ökningen på riksnivå.

Företagen måste kunna utvecklas så att arbetstillfällen skapas i hela kommunen. Näringslivskontoret måste få en bättre bemanning.
Företagsträffarna, i sin gamla form, måste återskapas.
En campingplats skall byggas.


Program för mandatperioden 2010 - 2014