Ronnebypartiet
RP är ett lokalt parti utan bindningar till något riksparti.
RP arbetar för Ronneby kommuns och dess innevånares bästa.
RP vill ha ett nytänkande i kommunledningen.

Rp har tre mandat i kommunfullmäktige.

  • Vi har sedan valet 2010 en valsamverkan med C, Fp och M och har tillsammans med dem åstad- kommit förändringar som gagnat Ronneby
    kommuns innevånare väl. 
  • Vi har, hittills under mandatperioden, gjort klara förbättringar för vårt företagsklimat vilket har visat sig i att Ronneby klättrat rejält och tillhör idag mellanskiktet istället för att, som tidigare, ligga i botten av Svenskt Näringslivs mätningar. Det är livs- kraftiga företag som är kommunens livsnerv där det numera heter att Ronneby har ett näringslivskontor som hela tiden arbetar på att bli bättre. Ett stort antal företagsbesökt har lett till ett ökat förtroende hos kommunens företagare för kommunens arbete med att bli en bättre företagskommun.
  • Ronnebypartiet har under alla år arbetat aktivt för den isyta som nu blivit byggd på Lugnevi. Detta har varit en god investering då den ökar allmänhetens och skolornas möjligheter till motion vintertid. 
  • En viktig och växande bransch i näringslivet är turismen. Ronnebypartiet kommer även fortsätt- ningsvis arbeta  aktivt för att  få stånd en bättre stadsnära camping, och få till en långsiktig lösning med en seriös entreprenör som kan driva verksamheten på Karön på ett 
  • En viktig aspekt på kommunpolitiken i Ronneby är att hela Ronneby kommun ska leva. Därför är det viktigt att satsa på landsbygdens innevånare vilket
    är en hjärtefråga för Ronnebypartiet. 

Anna Carlbrant, gruppledare i Ronnebypartiet
Anna Carlbrant, gruppledare 

  • Ronnebypartiet tar under mandatperioden 2011-2014 ansvar för att styra kommunen tillsammans med C, Fp och M. Detta har blivit möjligt eftersom dessa partier står bakom våra grundvärderingar och de huvud- linjer vi anser nödvändiga för att få ett bättre Ronneby.

Ronnebypartiets valsedel till kommunfullmäktige

  Ronnebypartiets program för perioden 2011 - 2014