Ronnebypartiet har funnits sedan 1994 och är partipolitiskt obundet,

då det gäller rikspartierna och dess respektive ideologier.


Ronnebypartiet har hjärtat i Ronneby och vill att hela Ronneby kommun ska leva.


Rp kan tänka sig att samverka med andra partier för Ronneby kommuns och

dess innevånares bästa, oavsett om det är med C, Kd, L, M, Mp, S, Sd eller V.


Rp styrs inte av någon annan ideologi än den som är bäst för Ronneby kommun

ur såväl ekonomiska som praktiska hänsyn.


Det som gagnar Ronneby kommun och dess framtid är i Ronnebypartiets intresse.


Det kan röra sig såväl om Ronneby stad, Kallinge och Bräkne-Hoby som

Listerby med Kuggeboda, Gö och Yxnarum, Johannishus, och vidare

Backaryd, Belganet, Hallabro med Tjurkhult, Öljehult, Möjleryd och

sist men inte minst Eringsboda.


En röst på Ronnebypartiet i kommunvalet är en röst för hela Ronneby kommuns framtid.


Vi är det lokala alternativet.    Ronneby behöver ett starkt Ronnebyparti.


Det är en stor fördel att vi inte har kopplingar till något riksparti och

dess centrala ställningstaganden. Många av rikspartiernas ställningstaganden

görs utifrån förhållandena i storstäderna. Ronnebys problem är många gånger

av helt annat slag än vad som gäller på riksnivå.Ta ställning för framtidens Ronneby

Rösta med hjärtat

Rösta på Ronnebypartiet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till menyn för inlägg


Styrelsen för Ronnebypartiet


Peter Lindström, ordförande


Berth-Anders Svensson, sekreterare


Sune Håkansson, kassör


Monia Svensson, ledamot


Ronny Palmqvist, ledamot


Jeeda Biram, ledamot