MENY


Sune i Bengtbloggen- Om Åsa Evaldsson
Inlägg Sune Håkansson i Bengtbloggen 2023-10-20


Kan Ronnebys nedgång bryras?
Insändare av Sune Håkansson SYDÖSTRAN 2023-05-08


Tveksamt om Ronneby Kommun gör rätt

Insändare av Sune Håkansson SYDÖSTRAN 2023-03-08


BEFOLKNINGSRASET FÖR BLEKINGE

Debattinlägg av Sune Håkansson 2023-03-02


FRÅN  MIN  FULLMÄKTIGEBÄNK

En rapport av sista fullmäktigemötet för året och det första med det nya högerstyret.

(Insänt till SYDÖSTRAN 2022-12-28)


Tack Sune Håkansson

Ett tack till Sune av J-O.G i Blekinge posten 2022-11-03


Efter alla år - nu sätter Sune Håkansson punkt

Debattartikel i Blekinge posten 2022-10-20
Som svar på Knut Svensson (C) Norra Bygget debattartikel

"Ronnebypartiet ett onödigt parti"

och på Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg debattartikel

"Hur vore det om Sune engagerade sig i sitt eget parti?". Bägge debattartiklarna i Blekinge Posten 2022-10-13


Centerns katastrofval – nästan 30 procent av rösterna försvann

Debattartikel i Blekinge posten 2022-10-06

 debattartikel "Hur 

Ronnebyvalet från läktaren – ingen ”Ola-effekt” i kommunen

Debattartikel i Blekinge posten 2022-09-29


Val 22. Varthän bär valen i Blekinge?

Insändare i SYDÖSTRAN 2022-09-08


Varför går det så illa för Ronneby

Debattartikel Blekinge Posten 2022-09-01

Ronnebypartiet vill se läxfri skola

Reportage avLouise Sillén Herzegh i Blekinge Läns Tidning 2022-08-31

Val 22. Han lovar att fortsätta vara en nagel i ögat på de styrande

Reportage av Jens Svensson i Sydöstran 2022-08-29


Insändare: Gärna en fin bostad, men... först ett rejält jobb!

Insändare Sydöstran på nätet 2022-08-24, 09.27Val 22. Gamla löften gälla ej

Insändare Sydöstran 2022-08-24, sektion B sidan 10


Stjärnsmäll för Region Blekinge

Debattartikel Blekinge Posten 2022-08-11


Får en politiker någonsin visa sig onykter på offentlig plats?

Insändare Blekinge Posten 2022-08-04


E-handlare: Misstänkliggör inte en hel handelssektor!

Din åsikt, Blekinge Läns Tidning 2022-08-02

Svar till konsumentvägledare Niclas Sturesson i Alvin Wirsenius artikel på sidan 8 i BLT 2022-08-01

"Varnar: Affärsmodell sprider sig till Sverige – dålig kvalitet och dyrt"


Stefan Johansson: Varför skyr Ronneby kommun kommunfakta?

Din åsikt, Blekinge Läns Tidning 2022-07-28


Håkansson: "Varför byggdes det inget sjukhus mitt i länet?"

Insändare Blekinge Posten 2022-07-28


Hur ska Ronneby klara av Moderaternas skattesänkning?

Din åsikt, Blekinge Läns Tidning 2022-07-26


Sara Blixt: Hur kunde det bli så här Sune Håkansson?

Din åsikt, Blekinge Läns Tidning 2022-08-01

Sara Blixt svar på "Hur ska Ronneby klara av Moderaternas skattesänkning"

Sune Håkansson: Facit visaratt jag haft rätt som svar på Sara Blixts insändare.

2022-08-05 Blekinge Läns Tidning

Att tolka valkompassen

Debattartikel Blekinge Posten


Ronnebys skolresultat

Debattartikel Blekinge Posten

Insändare: Avskaffa läxor i skolan

Insändare i SYDÖSTRAN 2022-05-30


Ett växande Karlskrona kan knäcka Ronneby

Debattartikel Blekinge Läns TidningG 2022-07-15


Insändare: Våra fattiga regioner

Insändare i SYDÖSTRAN 2022-06-04


Den svåra miljöpolitiken - en väldigt liten del av nyttan hamnar i Sverige

Debattartikel Blekinge Posten 2022-07-07

-----------------------------------------------------------------------------

                                                                MENY

 

Sune i Bengtbloggen - Om bl.a Åsa Edvaldsson

Inlägg av Sune Håkansson i Bengtbloggen 2023-10-28


Extra kommunalråd i utbildningsnämnden

Publicerat 2023/10/20

Moderaten Åsa Evaldsson i Ronneby, är föremål för en granskning efter att ha tagit ut extra arvoden till betydande belopp. Dessutom har detta skett under flera år. Extra arvoden som har godkänts av bland annat socialdemokraten Rune Kronkvist.


Sune Håkansson, Ronnebypartiet, är först ut av icke inblandade politiker att kommentera avslöjandet. Han berättar att Evaldsson under mars månad kvitterade ut ca. 10. 000 kronor för förlorad arbetsförtjänst och ca. 21. 000 kronor i extra arvoden. Hennes fasta arvode som ordförande i Utbildningsnämnden är 23. 360 kronor.


Håkansson anser att det hade varit lönsamt för kommunen att utöka Evaldssons fasta arvode för ordförandeskapet med 40 procent av kommunalrådslönen till 52. 560 kronor.

Mest allvarligt är, skriver Sune Håkansson, att Utbildningsnämnden, utan att meddela Kommunstyrelsen, genom Evaldssons extra arvoden har skaffat sig ett eget kommunalråd till mer än 70 procent.

Håkansson utgår från att det måste bli tal om viss återbetalning.

OBS! Rune Kronkvist, s, har nu på fredagen meddelat att han lämnar sitt uppdrag i Utbildningsnämnden. 


”Politikernas arvoden i Ronneby

Radio Blekinges granskning av Åsa Evaldssons arvodesräkningar gör det lockande att ge min syn på gällande reglemente. I korthet:


Kommunalrådet förväntas arbeta heltid, och mer därtill. Någon övertidsersättning ges inte. Hans lön är 73.000 kronor i månaden.


Vanliga ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott har ett arvode på 29.200 kronor, 40 procent av kommunalrådslönen. Det säger inte att de skall arbeta 40 procent. Rimligen skall de arbeta mer. Kommunalrådet har ett helt annat ansvar. Men ledamoten behöver alls inte redovisa vad han gjort. Ledamoten skall vara med på sammanträdena i KS och KSAU, bl.a.


Nu är det svårt att bestämma vad som är arbete, i detta sammanhang. Att läsa relevanta tidskrifter torde kunna ingå. Telefonsamtal med medborgare likaså.

För ordförandena i nämnderna har, en gång, gjorts en uppskattning av ett ”rimligt” fast arvode. Utbildningsnämndens ordförande fick 32 procent, 23.360 kronor i månaden. Ordföranden i Äldrenämnden 20 procent, 14.600 kronor. Oppositionens högste företrädare har halva beloppet.

Förklaringen till fasta arvoden är att ordförande, etc. måste antas behöva lägga ner avsevärt mer tid på förberedelser. Det blir också mindre administration om man slipper bokföra varje timme.

Vad ingår?

Reglerna är förvisso oklara. Den enklaste tolkningen är att säga: Här är Ditt arvode. Gör det bästa.

Det är ju ofta så, som anställda får göra. Journalisten skall producera artiklar. Lärare skall dels undervisa, dels fullgöra andra uppgifter.


Fallet Evaldsson


Det vi vet är att Evaldsson har skrivit räkningar på sådant, som hon gjort, men som hon anser inte ingår i ”uppdraget”. Det framgår inte av protokollen, vem som gett henne order om att utföra extrauppgifterna. Sannolikt är det hon själv, kanske efter samråd med presidiet.


Till en del har Evaldsson gjort tolkningar, som för mig förefaller orimliga. Att justera protokoll, att leda presidiemöten, att förbereda sammanträden är exempel härpå.

Någon redovisning om hur hon har använt sin arbetstid ”inom tjänsten” finns inte, och behöver inte finnas.


Det kan vara så att det fasta arvodet är för litet. Arbetsuppgifterna är för betungande. Men då borde Evaldsson ha slagit larm.


För mars månad kvitterade Evaldsson ut kringsvid 10.000 kronor för förlorad arbetsförtjänst och kringsvid 21.000 kronor i extra arvoden, summa 31.000 kronor.

För kommunen hade det varit lönsamt att utöka det fasta arvodet med 40 procent av kommunalrådslönen, till 52.560 kronor.


Det i sig allvarliga är att Utbildningsnämnden, utan att meddela Kommunstyrelsen, har skaffat sig ett eget kommunalråd, till mer än 70 procent.


Fortsättningen


Nu skall de två senaste årens räkningar från Evaldsson, och rimligen från en del andra, granskas. Gissningsvis blir det tal om viss återbetalning.

Det anmärkningsvärda är att både Evaldsson och den socialdemokratiske vice ordföranden synes ha gjort sina egna tolkningar av de befintliga reglerna.  Att attestera en räkning innebär att ta ansvar!

”På stan” är förvisso domarna hårdare.  Mer än en vill låta ”huvudena rulla”. Jag blir inte överraskad om det blir så. För socialdemokraterna är det stora problemet att deras kritik faller genom att de själva har medverkat.”


Sune Håkansson


----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                          MENY


Kan Ronnebys nedgång brytas?

Insändare av Sune Håkansson SYDÖSTRAN2023-05-08


Ronnebys befolkningstal har sjunkit med 400 under de senaste fem åren. Scb spår fortsatt nedgång i samma takt. Därför är frågan, sombehandlas i arbetet med den nya översiktsplanen: Kan utvecklingen-ändras?


Kommunen har problem. TV-inslaget om otryggheten stör i högsta grad kommunledningen. Statistiken talar i annan riktning, menar man. Att invånarna tycks anse att det finns otrygghet vill man glömma. Men hur kan en kommun påverka massmedias arbete?


Värre är likväl att det finns statistik, som verkligen är besvärande för Ronneby kommun. De urusla resultaten i skolan går inte att bortförklara. De styrande hänvisar till satsade kronor, men i slutändan är det resultaten som räknas. Det är svårt att få behöriga lärare till skolor med B-form. Tjänstemännen vill ha A-form i Backaryd och Hallabro. Politikerna vägrar.


Min gissning är att Hallabro får överges, men att satsningar på bostäder etc. görs i Backaryd. Ny väg medför att E22 kan nås på några minuter. Hallabro kan få ett fängelse, även om andra tycker att Fankens farstu i Ulvamon, på gränsen mellan Eringsboda ochSmåland passar bättre.


Att få inflyttning till kommunen genom att hänvisa till Ronneby Brunnsbad går inte heller. Anläggningen reserveras i första hand till turisterna.


Räddningen för Ronneby kan vara att Karlskrona kommun verkar vara riktigt dåliga på att få fram tomtmark. Därför kan Johannishus-Listerby vara ett verkligt tilltalande alternativ.


Ronnebys problem är den totala frånvaron av brist på samarbete mellan kommunledningen och dess egna bostadsbolag. Ronnebyhus har direktiv om att öka antalet bostäder i de mindre tätorterna. Facit visar att Ronnebyhus i stället minskar antalet. 100 hyreslägenheter kan behövas i Johannishus-Listerby. Alla har inte en halv miljon i startkapital till en villa.


Ronnebyhus har också direktiv om att visa en särredovisning vad gäller det ekonomiska utfallet för de äldreboenden, som man hyr ut till kommunen. Efter ett och ett halvt år säger man fortfarande: arbetet är på gång.


Å den ena sidan kan i ett protokoll läsas att kommunledningen avser låta Lindebo och Ålycke ingå i en större affär. Vem kommunledningen är, utöver kommunalrådet, verkar ingen veta.


Ronnebyhus skall, sent omsider, få yttra sig i ärendet. Är det bra för bolaget att sälja de nuvarande äldreboendena? Fortfarande, efter mer än ett halvt år, har inget svar getts. Tolkningen kan knappast bli annat än att det är ren obstruktion.


Å den andra sidan är det bekymmersamt att den politiska ledningen int evill låta Ronnebyhus bygga något nytt äldreboende. De anser att kapitalisterna är effektivare.


Förhoppningen är att bytet av styrelseordförande i Ronnebyhus skall lösa knutar.Min tro är dock att det inte räcker med Thorell som ny i ledningen. Många fler måste bytas ut.


Sune Håkansson

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            MENY


Tveksamt om Ronneby Kommun gör rätt

Insändare av Sune Håkansson SYDÖSTRAN 2023-03-08


En kommun har många uppgifter. Här berörs ett fåtal.


Att skapa arbetstillfällen och skapa service till medborgarna brukar nämnas. Arbetstillfällen antas då ge fler invånare och skatteintäkter till kommunen. I Blekinge är sambandet tveksamt. Många pendlar över kommungränsen. Det är bosättningsorten, som bestämmer var man betalar skatt.


På servicesidan vill vi gärna ha affärer och matställen. En ny mataffär i Ronneby med tio anställda ger dock, sannolikt, inte fler arbetstillfällen. De andra affärerna får dra ner kringsvid lika mycket. För en ny restaurang torde det vara likadant. Det finns redan tillräckligt många matställen.


Därför är det synnerligen tveksamt om Ronneby kommun gör rätt, när man hyr ut Villa Vassen till en hyra, som knappast täcker de löpande kostnaderna. Likabehandlingsprincipen kräver då att alla restauranger i kommunen subventioneras. Så sker inte!


Kampen om arbetstillfällen kan medföra att en kommun erbjuder en låg hyra för exempelvis industrilokaler. Kommunallagen säger att en kommun inte får bygga en fabrik, avsedd för ett enda företag, såvida det inte finns särskilda skäl. Detta synes inte hindra att Ronneby kommun låter sitt bolag, ABRI, bygga åt ett företag, utan att ange något särskilt skäl. Om hyresnivån veta vi inget. Risken finns att fabriker hamnar i fel kommun, utifrån nationellt perspektiv.


Offentlighetsprincipen följs inte alltid. Vilken hyra betalas för Ronneby Brunn? Hemligt, säger ABRI. Kommuner kan därför konkurrera om arbetstillfällen utan att offentliggöra kostnaden härför.


För Brunnsbadet diskuteras att Ronneby Brunn skall ta hand om driften. Redan nu är det så att brunnsgästerna prioriteras. Först får dessa, till en billig peng, tillträde. Kommuninvånare och icke-brunnsgäster får betala mer, och släpps in endast i mån av plats. Jag ifrågasätter det rimliga häri.


Styra konjunkturerna kan kommunen göra, i synnerhet vad gäller byggnationer. I många kommuner har man behov av nya äldreboenden, exempelvis. I Ronneby bör ett nytt boende byggas under 2024.


Problemet är att bestämma var. Bräkne-Hoby, Johannishus eller Kallinge? Berörd nämnd vill nog bygga på alla tre ställena, men det är en fördel för framtiden om det blir en spridning.


Det behövs hyreslägenheter i Listerby. Det behövs byggklara tomter inför framtiden lite här och var. Laddstolpar för elbilarna torde behöva prioriteras.


Samarbetet mellan länets kommuner, och med Region Blekinge, kunde vara bättre. Att Blekinges befolkning fortsätter neråt i januari är synnerligen alarmerande.


Sune Håkansson

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             MENY


BEFOLKNINGSRASET FÖR BLEKINGE

Debattartikel av Sune Håkansson 2023-03-02Befolkningsstatistiken från SCB är en dyster läsning. Blekinge är det enda län söder om Dalarna där befolkningstalet sjönk under 2022. Alla länetskommuner visar på tillbakagång. I alla kommunerna var antalet döda fler än antalet födda. Störst procentuell skillnad visade Olofström med 101 födda, 186 döda.


Sänk avgifterna för barnomsorgen i kommunen! Det kan ge inflyttning av barnfamiljer. Förslaget finns just i Olofström. Kommunen har fördelen med att man har så stor inpendling, mer än 1000 personer netto. Dilemmat är att det idag knappast finns några lämpliga bostäder.


NobelpristagarenTobin har formulerat en enkel regel. Bygg en ny bostad om den kan säljas utan förlust.


Därav följer att nära nog alla områdennorr E22 kan uteslutas. En villa, byggd för tre miljoner kronor, har knappast ett saluvärde över två miljoner, om den finns i Kyrkhult.Detsamma torde gälla i Hallabro, Tving, sannolikt även i Bräkne-Hoby. Det pågår en del byggprojekt för bostäder i länet, nära nog enbart i centralorterna. En rejäl avmattning ligger inärtid. Glesbygden, skogsbygden kan drabbas hårt.


Det riktigt svåra är att Blekinge inte får någon daghjälp från grannarna. Grannkommunerna Bromölla, Östra Göinge, Tingsryd och Torsås visar alla minustecken.


Grannlänet Kronoberg visar plus 995, Kalmar län plus 536, Blekinge län minus 197. Residensstäderna Växjö och Kalmar ökade med 1142 respektive 536. Karlskronas befolkningstal sjönk med 26. I ”sin klass” är Karlskrona placerad i botten på landsnivå.


Det kundeha varit värre! Alla länets kommuner hade under förra året ett inflyttningsöverskott gentemot utlandet. Regeringen, med stöd från andra partier, vill strypa invandringen. Det bådar inte gott förvårt län.


Därtill gäller att invandrarna har rejält mycket högre födelsetal än de infödda. Skillnaden har varit minst 25 procent. Därför är mer än30 procent av mellanstadieeleverna i Ronneby födda utomlands ellerfödda i Sverige av föräldrar födda i utlandet. Betygen visar att kommunen inte har satsat tillräckligt på skolan.

Förvisso har invandringen gett problem. Så var det knappast när flyktingvågen kom från Ungern 1956. Dom var i arbete en vecka efterankomsten hit.


Vid den senaste flyktingvågen sändes inte flyktingarna till orter med jobb.De placerades där det fanns lediga bostäder, där jobben redan försvunnit. Därför har, exempelvis, Ronneby, fortfarande en myckethög arbetslöshet.


Likväl frapperas jag över hur snabbt tankegångar ändras. Politiker i Ronneby diskuterade för några veckor sedan: Vad händer omförsvaret skall stärkas, om 1000 personer skall placeras på flygflottiljen i Kallinge? Klarar vi det?


Veckan därefter blev frågan: Vad händer om flygplatsen avvecklas?


SuneHåkansson