Ronnebypartiet

Ronnebypartiets styrelse

Rp´s styrelse består av fem ledamöter och en suppleant.

Styrelsen väljs på årsmötet som vanligtvis hålls under mars månad årligen.

Som medlem i Ronnebypartiet har man full rätt att yttra sig i alla frågor och styrelsen tar stor hänsyn till enskilda medlemmars åsikter.

Styrelsen sammanträder i samband med gruppmötena som sker onsdagar före sista torsdagen i varje månad då det är fullmäktigemöten.

Extra styrelsemöten kan förekomma 

Sune Håkansson, ordförande

STYRELSEPOSTER

 

Sune Håkansson, ordförande


Stefan Jönsson, vice ordförande


Berth-Anders Svensson, sekreterare


Peter Lindström, kassör


Birgitta Larsson, ledamot

 

Viktor Pettersson, suppleant