Ronnebypartiet

Ronnebypartiets styrelse

Rp´s styrelse består av fem ledamöter och en suppleant.

Styrelsen väljs på årsmötet som vanligtvis hålls under mars månad årligen.

Som medlem i Ronnebypartiet har man full rätt att yttra sig i alla frågor och styrelsen tar stor hänsyn till enskilda medlemmars åsikter.

Styrelsen sammanträder i samband med gruppmötena som sker onsdagar före sista torsdagen i varje månad då det är fullmäktigemöten.

Extra styrelsemöten kan förekomma 

Sune Håkansson, ordförande

STYRELSEPOSTER

 

Sune Håkansson, ordförande


Stefan Jönsson, vice ordförande


Berth-Anders Svensson, sekreterare


Peter Lindström, kassör


Birgitta Larsson, ledamot

 

Viktor Pettersson, suppleant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLEKINGE POSTEN 2020-12-17                                  Meny

De pendlande blekingarna

”Varför vill inpendlarna inte bo i vår kommun?” Kringsvid så frågar sig kommunalrådet i Olofström. De flesta kommuner ser det som positivt att få ett högre befolkningstal. Fler invånare medför högre skatteintäkter. Vissa kostnader blir inte högre för att man är fler invånare. Oftast behöver man exempelvis inte ha fler politiker, ej heller större idrottsanläggningar.

För Blekinges kommuner finns i tre fall brist på arbetstillfällen. Den ena lösningen är utpendling. På kort sikt finns den andra lösningen: Arbetslöshet. Den visar sig också som låg förvärvsintensitet, dvs en låg andel som har arbete.

På lite längre sikt torde folk inte vilja pendla för långt. Under 1960-talet var det ett problem att brist på jobb tvingade till utflyttning. Numera klagar politiker i Norrlands inlandskommuner att så många flyttar, trots att det finns jobb.

För vissa yrkesgrupper synes det vara så att man vill pendla ”lite”. I min ungdom bodde lärarna på gångavstånd till skolan. Så vill man ogärna bo idag. Då blir man aldrig helt fri. Ungefär likadant synes det vara för en del kommunala chefer, poliser, etc.

Tabellen: Plustecken för nettopendlingen innebär att fler pendlar in i kommunen än ut från kommunen.


Kommun         Nettopendling           Förvärvsintensitet

Karlskrona            +  977                              79 %        

Ronneby                 -1231                                  76 %        

Karlshamn              -   977                               79 %        

Olofström             +1554                               77 %        

Sölvesborg            -1429                                 80 %        

Blekinge               -1306                                 78 %             


Jag tror inte att man i Sölvesborg ser utpendlingen som något problem Man inriktar sig på att göra kommunen trevlig att bo i. Att invånarna jobbar i Olofström och Kristianstad är inte negativt.

I Ronneby läggs stora resurser på att locka till sig arbetstillfällen. Resultatet är inte alltför lyckat. Antalet sjönk något i den senaste redovisningen från SCB.

Sune Håkansson

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLEKONGE POSTEN 2020-12-22                                  Meny

Språkproblem i förskolan

 

Publiceras inom kort


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-01-02                                                                   Meny


Vem skall betala för olönsamma investeringar?


Det händer att en kommun gör olönsamma investeringar. Ibland sker det medvetet. Frågan blir stundom: Vem skall betala? Två exempel från Ronneby kommun kan exemplifiera.


Miljöteknik har hand om IT och bredband. I samband med delårsbokslutet talar bolagsstyrelsen om att det behövs nedskrivningar med 22 miljoner kronor. Innebörden är att de förväntade förlusterna i de relevanta investeringarna är just 22 miljoner kronor.


Redan när året började hade affärsområdet ett negativt eget kapital på 20 miljoner. Prognosen talar om att detta kommer att växa till 36 miljoner.


Hade bredbandet legat i eget bolag, hade det blivit konkurs.


Vad göra? Ett sätt är att kommunen av skattemedel tillskjuter miljonerna. Det vill inte kommunstyrelsen. Miljöteknik kan klara det själva. Andra affärsområden går bra. Elnätet har uppsparade reserver på 100 miljoner kronor.


Möjligen minns jag fel. Jag tror inte att Miljöteknik har redovisat de tänkta effekterna. Det är nu, som de riktigt olönsamma investeringarna skall göras. De återstående investeringarna kommer att kosta mycket mer än anslutningsavgifterna. Jag menar att Miljöteknik bör redovisa de återstående investeringsutgifterna, och det behövliga nedskrivningsbehovet, så att kommunfullmäktige får yttra sig.


Ronnebyhus


Ronnebyhus har ägardirektiv om att öka antalet lägenheter i de mindre tätorterna med 40, före nästa års slut. Prognosen är att det i stället blir minus 11, då det skall rivas en del i Hallabro.


I ett styrelseprotokoll antyder styrelsen dock att man avser att fråga kommunfullmäktige: Skall vi verkligen bygga i Hallabro? Det är olönsamt! Gissningsvis ser kalkylen för fem lägenheter ut enligt: Investering 10 miljoner kronor. Saluvärde 6 miljoner kronor. Nedskrivningsbehov 4 miljoner kronor.


Ronnebyhus har sålt lägenheter, det finns ett par hundra miljoner kronor i egna reserver. Det antyder att Ronnebyhus konsekvent har gnällt, i många år. Man har, i det tysta, byggt upp reserver. Gör man likadant i Hallabro?


Det bedrövliga är likväl: Varför har styrelsen i Ronnebyhus inte ens försökt att följa kommunfullmäktiges direktiv om 40 lägenheter?


Sune Håkansson

Ronnebypartiet